27 August, 2010

To Sanna

I've got a question from a girl named Sanna. I will write the question and answer both in swedish and english.

Hej! Jag har fuderingar på att läsa inredingsarkitektur på just IED i Milano nästa år och är lite nyfiken på vad du tycker om skolan och om den är något du skulle rekomendera. Jag kommer i såfall att läsa den ettåriga intensiv-kursen. Har förstått att skolan håller ett högt tempo och att det är ganska krävande kurser, har du haft tidigare erfarenheter av ämnet du läser eller klarar man sig som nybörjare? MVH Sanna.

Hi! I have thoughts about study interialdesign in IED Milano next year and I'm curious about what you think about the school and if you would recommend it. In that case I will study the 1-year course. What I've understood, the school keep a high tempo and it's demanding. Have you had previous experience of the subject before starting or do you manage as a beginner? Sanna

Hej Sanna! Just inredningsarkitektur är i en annan IED skola, men jag har hört att den skolan är bättre och mer seriös. Det finns tre olika IED skolor i Milano med olika inriktningar.
Det jag kan säga om skolan är att den inte har en bra skolledning. Ingen bra organisation. Jag menar, eftersom vi är vana vid svenska skolor och deras perfekta system så blir skillnaden mellan IED och svenska skolor väldigt stor. Jag försöker se bort ifrån att skolan är skit. Lärarna i Moda lab(mode skolan) är väldigt bra och om jag inte hade märkt att jag blivit bättre och lär mig något hade jag slutat. Därför har jag valt att skita i att tänka på skolsystemet. Man blir väldigt arg pga deras brist på kommunikation mellan skola och elev/lärare. Men det är viktigt att ha viljan till att bli något för att klara sig igenom.
Just den ettåriga kursen är väldigt jobbig(har jag hört). Det är ett väldigt högt tempo och man hinner inte lära sig allt i den takt som man borde. Man stressar ofta igenom alla ämnen och resultatet blir inte alltid så bra som man har tänkt sig. Om jag va du, skulle jag gå ett år i taget. Du får lära dig allt i rätt takt och utan stress.

Lycka till nu!

Hi Sanna! The interialdesign school is in another IED-school, but I've heard that that school is better and more seroius. There are three different IED schools in Milano with different directions.
What I can say about the school is that the management of the school is really bad. I mean, because we are used to the swedish system the difference between swedish schools and IED get much bigger. I'm trying to not think about the shitty school. The teachers in Moda lab(the fashion part) are really good and if I didn't see any improvement in what I do, I wouldn't continue in IED. That's why I've stopped thinking about the schoolsystem.
You get really angry because of the lack of communication between school and student/teacher. So it's very important to keep the will up to be able to become what you want.
The one-year course is really tough(so I've heard). The tempo is very high and you wont learn it in the pace you need. They rush through the courses and the outcome isn't as good as it should/could be. If I where in your place, I would choose the 3 year course and go one year at time. It's easier and you will lear everything without stress.

Good luck!

If you have more questions just ask me!

Ciao
Rumija

No comments: