02 November, 2009

There is no outlines in reality...


Det är måndag och det är november. Vill ha snö, men det regnar.
Dagen börja med italienska prov. Eftersom jag läser mitt program på engelska så ingår det italienskakurser. Första och andra året är på engelska, tredje året är bara på italienska, så jag måste lära mig italienska. Genom detta prov blir vi indelade i olika nivåer. Nivåer på hur mycket italienska vi kan. Jag kan ingenting, så jag börjar från noll.
När jag hade skrivit klart provet var det sex timmar till nästa lektion. Jag åkte hem och vila en stund.
Kl 16 börja Modern and contemporary art. Idag fick vi lära oss om Impressionism. Väldigt intressant! "They wanted to capture the real atmosphere". Istället för att sitta i sin atljé och måla gick dom ut i verkligeheten. Man fick endast använda färger. Inte svart eller vitt. "There is no outlines in reality", det är sant. Tittar man på ett träd så finns det inga svarta linjer runt om. Det är bara olika färger.

It's monday and it's November. I want snow, but it's raining.
The day began with a Italian test. Because the program is in English, there is Italian courses included. The first and second year is in English, the third years is i Italian. So I have to learn Italian. Through this test, we divided into different groups depending on the level of knowledge. I have to start from scratch.
When I was done with the test I had 6 hours left until the next lesson. I went home to rest.
At 4 pm Modern and contemporary art began. Today we got to learn about Impressionism. Very interesting! "They wanted to capture the real atmosphere". Instead of sitting indoors and paint, they went out to reality. They were only allowed to use colors, not black and white. "There is no outlines in reality", and that's true. If you look at a tree, there are no black lines around it. It's only different colors.

Look at the water, it's so beautifully done!

I like this course!

Ciaoo
Rumija

No comments: