22 October, 2009

welcome to my place...

IED Moda Lab- skolan som ska ta mig till toppen.

8 dagar har gått sedan jag flytta till Milano. Jag lämnade trygga Sverige för snygga Italien.
En dröm ska uppfyllas, min dröm ska uppfyllas. Milano ska ta mig dit.

IED Moda Lab- school that will take me to the top.

8 days have passed since I moved to Milan. I left the security of Sweden for a nicer Italy.
I have a dream. Milan will taking me there.

No comments: