30 October, 2009

I Love Fashion Drawing


Igår (torsdag) hade vi vår första Fashion Drawing lektion. Vi blev lite sena med att sätta igång för att vi är tidsoptimister. Vi har 30 min lunch på torsdagar och vi trodde, på riktigt, att vi skulle hinna äta lunch ute innan lektionen börjar.(HAHA)
Men när vi väl starta så var det underbart! Lektionen var verkligen givande och den gav hela världens inspiration till att börja teckna! Under lektionen visade han hur man skulle göra för att få fram känslan av hur materialet på kläderna var. Han använde Marker pennor och vanliga färgpennor. För att få fram känslan av materialet använde han sandpapper, både rät- och avigsidan, och någon sort av plast med rutor. Men hjälp av dessa material fick man fram olika mönster. Rätsidan av sandpappret gav "Chanel"- mönstret, med avigsidan kunde man få fram jeans. Platsen gjorde att man fick fram Tweed mönstret och känslan av paljettyg. Våran lärare, Angelo Montanini, gav oss en lista på material som är nödvändigt för oss att ha. Det viktigaste var Marker pennor. Jag har tidigare använt dom, men jag är inte särskilt duktig. Jag har inte heller använt den bästa tekniken. Ska bli riktigt kul att få lära sig dom bästa teknikerna. Jag ska bli så himla duktig!
Alltså så är nästa vara på listan Marker pennor. Kostar runt €3 st, behöver ganska många. Det är viktigt att lägga ut mer pengar på bättre material än att lägga ut mindre pengar på något som inte fungerar som det ska!


Yesterday (thursday) we had our first Fashion Drawing lecture. We were a bit late to start lesson 'cause we are time-optimists. On thursdays we only have 30 min lunchbreak and we thought, for real, that we would have time to eat out before the lesson start.(HAHA) But once we started it was wonderful! The lesson was very fruitful and it gave so much inspiration to start drawing. During the lesson he taught us how we could do to get the feel of fabrics in the garment. He used Marker pens and colored pencils. To get the feeling of the fabrics he used sandpaper, both right and wrong side, and some sort of plaid plastic. Using these materials, you can produce different patterns. The right side of the sandpaper you can get the "Chanel" pattern. The wrong side gives you the feeling of jeans. With the plastic you can get the Tweed pattern or the feeling of paillette fabric. Our teacher, Angelo Montinini, gave us a list with things we need. The most important thing is Marker pens. I've used them, but I'm not very good. I look forward to learn the best techniques. I will be so amazingly good!
The next thing to by is Marker pens. They cost around €3 per piece, and I need quite a lot. It's important to spend more money on better materials than to spend less money on something that is not working properly!

E 'fantastico!

Ciaoo
Rumija

1 comment:

Anonymous said...

det jeg var ute etter, takk